abrozas

×ãbrozas (sl.) sm. (3b) Gs, Trg, (1) Prk, KII166, DP91, abrõzas (2) DP583 1. paveikslas (ppr. šventųjų): Ant sienos ãbrozas pakabintas Rm. Mano vainikėliu abrozė̃liai kaišyti JV210. ^ Stov gendrolėlis kai abrozė̃lis KlvD233. Čia meilingi bernyčiai, visi kaip abrozyčiai KlvD31. 2. išvaizda: Pinigų būtų, tik to ãbrozo (mergaitės gražumo) nėra Grž. ^ Gražus ãbrozas, menks gaspadorius K; B.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • abrozdas — ×ãbrozdas sm. (3b) Klvr, (1) Mžk žr. abrozas: 1. Ãbrozdai apdulkėjo, nušluostyk Grg. Einam abrozdėlių (fotografijų) nusitraukt Srv. 2. Dievas sutvėrė žmogų ant ãbrozdo ir paveikslo savo PP69 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptraukti — tr. Rtr, Š, NdŽ; R, MŽ, Sut 1. apkloti, uždengti, apdengti: [Gurguolės] aptrauktos drobinėmis palapinėmis, apkarstytos visokiais ūkiškais rykais, su dviračiais būtinai kiekvienos gale M.Katil. Jis atvažiavo į vieną karaliją, kur viskas buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšlieti — atšliẽti K, DŽ1, Skr, atšlieti, ja (àtšleja Š, na Klt), jo (atšlėjo Š, atàšlinė Klt, Lkm) Š, NdŽ, KŽ, Pg, Trgn, Vdžg 1. tr. Krz261, S.Dauk, N, NdŽ, KŽ atremti, priglausti, atlošti į ką, prie ko: Poviliokas nutempė Alyzą už tvartų, atšliejo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • darkingas — darkìngas, a adj. (1) darkus, bjaurus: Darkìngas pasielgimas KI42. Darkìngas abrozas (karikatūra) KI678 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drakonas — drakònas sm. (2) TrpŽ, drakõnas (2) 1. pasakų būtybė – sparnuotas slibinas: Yra ir abrozas, kur šventas Jurgis drakòną nuduria Gs. | O tu drakòne! (sako į žiaurų, piktą vaikiščią) Gs. 2. zool. tokia šiltų kraštų driežų rūšis: Drakõnas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ebrozas — ×ebrozas sm. žr. abrozas 1: Kiti sau patys pramanė kokį ebrozą ir tą meldėsi BPII100 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • graikštumynas — sm. brangus papuošalas, pašvaitas: Visas jo abrozas žėrėjo graikštumynais ir brangiausiais akmenaičiais prš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kas — 1 kàs (ka f. S.Dauk, N) pron.; gen. kõ, kienõ, kiẽn, kenõ, keñ, kanõ; dat. kam, kãmui; acc. ką̃ (dial. kañ), kai, kaũ, kuà; instr. kuõ, kuõmi (kuõm), kuõj; loc. kamè, kamin, kam̃pi, kamp, kanà, kañ, kienùmp, kopì, kõp, kuop I …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • katėkis — ×katėkis (vok. Katek) sm. R193, LC1888,27, Kel1881,144, [K] audeklas, šydas kam pridengti: Veidą katėkiais apsidengusi brš. Ciecoriaus abrozas ... gedėjimo katėkiais apdengtas TP1881,16. Juodas katėkis, ploras MŽ189 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lygugymis — (neol.) sm. lygmuo, lygveidis: Kursai yra abrozas (lygugymis) neregimojo Dievo BBPvKo11,15 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.